Kontakt

Kontakti

Zavičajni muzej Visoko
Adresa Alije Izetbegovića broj 29.
Telefon: ++387 32 736 267, ++ 387 32 733 450,  
Fax: ++387 32 736 267
E-mail: zavicajnimuzejvisoko@gmail.com

- Radno vrijeme: ponedjeljak – petak, 07:30 – 15:30

Zavičajni muzej Visoko