Crepulja, mala

8.00 KM

Težina: 380 grama

Dimenzije: visina 5,5 cm, dubina 5 cm, prečnik dna 7 cm, prečnik oboda 13 cm

Zapremina: cca 0,2 litra

Opis

Grnčarski zanat je jedan od starih zanata u Bosni i Hercegovini, kojeg danas njeguju porodice Ohran u Liješevi kod Visokog.

Majstori grnčarskog zanata zovu se grnčari. Proces proizvodnje izvodi se na tradicionalan način pomoću ručnog kola i dobro pripremljene gline. Grnčarsko kolo ili kotač sastoji se od baodže i tahte sa šiljkom na čijoj se ravnoj površini izvaja komad gline u željeni oblik.

Na koncu izrade nastaju proizvodi

  • raznovrsnih oblika (loptasti ili poluloptasti lonci i posude, zdjele, ćupovi, vaze),
  • različite namjene (za kuhanje ili posluživanje) i
  • ukrasa (štipani i utisnuti motivi, ili peruškom šarani bojom).

Proces pečenja se odvija prema majstorskoj recepturi na određenoj temperaturi i u određenom vremenskom razdoblju kako bi se dobio visoki stepen kvalitete pečene keramike. Jedan od posljednjih koraka u proizvodnji je testiranje kvalitete pečene keramike vodom, tj. mjerenje njene poroznosti i konzistentnosti.

Svi proizvodi imaju primijenjenu funkciju u tradicionalnom bosankom kulinarstvu, naročito u pripremi bosanskog loca i „pršulje“ – nacionalnih jela.