Djelovanje nacionalnih kulturno-prosvjetnih društava u Visokom (1903-1949)

82.00 KM

Autor: Džajić Idriz

Jezik publikacije: Bosanski

ISBN:  978-9958-0357-0-8

Fizički opis publikacije: 30,5×21,5 cm

Broj strana: 431

Godina štampanja: 2014

Kategorije: ,