Islamski sakralni spomenici iz osmanskog perioda na području Općine Visoko

22.00 KM

Autor: Durajlić Esad

Jezik publikacije: Bosanski

ISBN:  978-9958-9085-1-4

Fizički opis publikacije: 30,5×21,5 cm

Broj strana: 269

Godina štampanja: 2012.

Kategorije: ,