Prerada kože i izrada opanaka u Visokom / Novi prilozi za izučavanje tradicije visočkog kožarstva

7.00 KM

Autor: Zorislava Marković; Senad J.Hodović

Separat Prerada kože i izrada opanaka u Visokom autorice

Zorislave Marković iz GZM BiH, Sarajevo, Nova serija, knjiga VIII, 1953. Str.187-199.

Štampano povodom obilježavanja 29. augusta – Dana općine Visoko, 2003. godine

Jezik publikacije: Bosanski

Fizički opis publikacije: 29×20,5 cm

Broj strana: 26

Godina štampanja: 2003.

Kategorije: ,