Svirala „dvojnica“

20.00 KM

Težina: < 100 grama

Dimenzije: dužina 27 cm; širina piska 3,5 cm.

Opis

Stari zanati Goduškog kraja u Visokom su čibučarski, češljarski i sviraldžijski.

Sviraldžijski zanat se očuvao do danas usmenim prenošenjem znanja s koljena na koljeno u krugu tradicije  goduških porodica. Majstor zanata, sviraledžija, proizvodi „svirale“, „pišće“ i „dvojnice“. Razlikuju se prema veličini, broju rupica i broju pisaka. Svirale imaju po šest a pišće po pet rupica, dok dvojnice imaju po dva niza rupica i po dva piska. Oblici svirala su raznovrsni, nastali tesanjem ili tokarenjem (okrugle).

Najbolje svirale se izrađuju od dobro osušenog bijelog javorovog drveta, koje daje jasan i čist zvuk. Ukrašavaju se narodnim motivima i tradicionalnim tehnikama „paljenjem“, rezbarenjem i šaranjem raznobojnim  bojama, u osnovi isto kao i proizvodi čibučarskog zanata.

Porodice koje se bave ovim zanatom su Halilovići, Ahmići, Babići, Bečići, Dedići.