Visoki-bosanski grad srednjeg vijeka

7.00 KM

Autor: Đoko Mazalić

Separat iz GZM BiH, Sarajevo, Sveska IX, Nova serija, Knjiga Arheologija, 1954. Str. 227-253.

Povodom obilježavanja 29. augusta – Dana općine Visoko, 2004. godine

Jezik publikacije: Bosanski

Fizički opis publikacije: 29,5×20,6 cm

Broj strana: 24

Godina štampanja: 2004.

Kategorije: ,