Visoko u Bosni – Narodni život i običaji

7.00 KM

Napisao Frano Murgić po kazivanju Ahmeta-čauša Hudinovića i Halila Vranca

Separat iz Zbornika za narodni život i običaje Južnih Slovena, knjiga VIII, svezak 1, Zagreb, 1903. Str. 79-103.

Povodom obilježavanja 29. augusta – Dana općine Visoko, 2004. godine

Jezik publikacije: Bosanski

Fizički opis publikacije: 29,5×20,6 cm

Broj strana: 24

Godina štampanja: 2004.

Kategorije: ,