Author Archives

Muzej Visoko

Stara džamija u Goduši na Listi nacionalnih spomenika BiH

Četiri nova dobra proglašena su nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine na sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, održanoj jučer u Sarajevu. Tako su na Listu nacionalnih spomenika BiH uvršteni: arheološko područje – stećci kraj potoka Ričine (općina Posušje, FBiH), graditeljska cjelina – Štrosmajerova ulica u Sarajevu (Sarajevo, FBiH), graditeljska cjelina – Stara džamija sa haremom u Goduši kod Visokog (općina Visoko, FBiH) te historijski spomenik – Centralna spomen-kosturnica poginulim učesnicima NOR-a […]

Continue Reading →

Rođendan Zavičajnog muzeja Visoko

Dan oslobođenja Visokog i rođendan Zavičajnog muzeja Visoko 7. april 1945. – Dan oslobođenja Visokog, 7. april 1953. – Dan osnivanja Zavičajnog muzeja, 7. april 1957. – Dan otvaranja prve stalne postavke muzeja Tog 7. aprila 1945., prije 74 godine Visoko je dočekalo svoje oslobodioce – borce VII, IX krajiške i XII ramske brigade, svoje prvo proljetno jutro u slobodi. Prethodnog dana, 6. aprila, već u popodnevnim satima potpuno je […]

Continue Reading →

Drago nam je saopštiti da je od 1.4.2019. g. učenicima i studentima dostupna muzejska soba

Drago nam je saopštiti da je od 1.4.2019. g. učenicima i studentima dostupna muzejska soba, odnosno Čitaonica koju mogu koristiti u vremenu od 8.00-15.00 sati svakim radnim danom. Studenti će u svakom svom boravku u Čitaonici imati mogućnost korištenja knjižnog fonda muzejske, ali i gradske biblioteke. Studenti će se pridržavati Pravila ponašanja u Čitaonici uz obaveznu prijavu kustosu Muzeja za korištenjem iste. Neka čitaonica bude ustanova u kojoj ćemo provesti […]

Continue Reading →

U ponedjeljak, 8. aprila promocija Biološkog rječnika

U ponedjeljak, 8. aprila ove godine u studentskom hotelu Mostar, sa početkom u 17.00 sati bit će upriličena  grupe autora među kojima je i naš direktor javne Ustanove gosp. Elvedin Šabanović, kojem je ovo u dosadašnjem mandatu druga objavljena knjiga. Podsjećamo, u 2017. objavljen je Univerzitetski udžbenik Ljekovite biljne vrste na Visočici autora mr.sci. Elvedina Šabanović i Sanide Bektić, vanred. prof. na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli i šefa na […]

Continue Reading →

U rad je pušten on-line sistem za praćenje naslova stručne muzejske biblioteke

Današnjim potpisivanjem ugovora sa VisIot u rad je pušten on-line sistem za praćenje naslova stručne muzejske biblioteke. Bibilioteka Zavičajnog muzeja podijeljena je prema oblastima i broji oko 2000 knjiga/stručnih naslova, periodike i štampe. U proteklom periodu pokušali smo digitalizirati postojeći knjižni fond koji ćemo vremenom dopunjavati na ovoj stranici te ga tako učiniti dostupnim svima. Želimo Vam uspješnu i ugodnu pretragu. http://zavicajnimuzejbiblioteka.com

Continue Reading →

Bosanski nacionalni spomenici su prvi izradili rekonstrukciju Mila u 3D

Jos jedan vrijedan rad na putu ocuvanja nase kulturne bastine. Mili (Visoko) Mile su bile kraljevsko stolno i saborno mjesto Velikog rusaga bosanskog (stanka), te krunidbeno i grobno mjesto bosanskih kraljeva za vrijeme srednjovjekovne Bosne. Osim toga, u to vrijeme u Milama se nalazio i franjevački samostan, a od 1340. biva središte vikarije. Mile se nalaze u neposrednoj blizini Visokog, u današnjem naselju Arnautovići na desnoj obali rijeke Bosne i […]

Continue Reading →

Aheološki radovi na lokalitetu Stari grad Visoki

POTPISAN UGOVOR O REALIZACIJI ARHEOLOŠKIH RADOVA NA NACIONALNOM SPOMENIKU STARI GRAD VISOKI Na osnovu provedenog postupka javne nabavke putem konkurentskog postupka objavljenog 03.01.2019. godine kod Agencije za javne nabavke te Stručnog mišljenja na Plan i program sistematskog arheološkog istraživanja na lokalitetu Stari grad Visoki u Visokom od strane Zavoda za zaštitu spomenika pri Federalnom Ministarstvu kulture i sporta, direktor Zavičajnog muzeja Visoko mr.sci. Elvedin Šabanović i predstavnik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u […]

Continue Reading →