Ljekovite biljne vrste na Visočici

32.00 KM

Autori: Šabanović Elvedin, Sanida Bektić

Jezik publikacije: Bosanski

ISBN:  978-9958-27-368-1

Fizički opis publikacije: 23,5×16,5 cm

Broj strana: 300

Godina štampanja: 2017.

Kategorije: ,