Zbirke

Kao što je poznato tokom agresije 1992-95. godine na RBiH cjelokupan fundus i invetar Zavičajnog muzeja bio je dislociran na više lokacija. Muzejski materijal i inventar vraćeni su u Muzej tek krajem 2000. godine. Revizija vraćenog materijala sa procjenom stepena ugroženosti eksponata i prijedlogom za otpis komisijski je urađena u periodu 2005-2007. godine.

Fundus Zavičajnog muzeja Visoko predstavlja 7 zbirki, arhiv, fototeka i muzejska biblioteka. Mnoge od zbirki su sistematski podijeljene na dvije ili više podzbirki u svrhu tematske i hronološke preglednosti.

NUMIZMATIČKA ZBIRKA

Numizmatička zbirka Zavičajnog muzeja je jedna od najstarijih zbirki. Vodi se od 1953. godine i broji 692 numizmatičke jedinice iz skoro svih epoha i civilizacija na prostoru BiH.

novac1

ARHEOLOŠKA ZBIRKA

Arheološka zbirka je najbrojnija zbirka Zavičajnog muzeja. Obuhvata materijal svih ubiciranih, rekognosciranih i arheološki istraženih prahistorijskih nalazišta sa područja visočke kotline.

medo1

Podjela zbirke je izvršena prema mjestu nalazišta/lokalitetu. Vodi se od 1954. godine i broji 87 046 raznovrsnih arholoških jedinica (stakleni i keramički nalazi, kameni i kremeni nalazi, metalni nalazi, nakit, osteološki nalazi, ostaci predmeta od drveta, ostaci / dijelovi arhitekture, itd).
Takođe, postoji još 58 kutija arheološkog materijala koji je u fazi stručne obrade.

SREDNJOVJEKOVNA ZBIRKAcasa

Srednjovjekovna zbirka broji 164 jedinice i dijeli se na sljedeće podzbirke:
– kameni nalazi / arhitektonski ulomci, oružje, srednjovjekovne karte, makete, keramika, staklo, gipsane replike, fotokopije i fotografije povelja i dokumenata, ostalo.
Takođe, postoji još 12 kutija srednjovjekovnog studijskog materijala koji je u fazi stručne obrade.

ETNOGRAFSKA ZBIRKA

Etnografska zbirka se vodi od 1958. godine i ukupno broji 934 etnografske jedinice. Obiman materijal zbirke vodi se po sljedećim podzbirkama:

nosnja2

– kućna radinost i narodne nošnje (tekstil, odjeća, obuća i nakit)
– zanati (čibućarski, češljarski, opančarski, sviraldžijski, tabački, lončarski / grnčarski i ćebedžijski)
– trgovina
– arhitektura (dijelovi enterijera i eksterijera)
– oružje i pribor
– ostali predmeti.
Iz fundusa Etnografske zbirke realizovano je više tematskih izložbi do 2011. godine.

stupa_tabacka

GEOLOŠKO-PALEONTOLOŠKA ZBIRKA

Geološko-paleontološka zbirka se vodi od 1976. godine i obrađuje tri podzbirke: rude, stijene i fosile. Broji 470 geološko-paleontoloških jedinica, te se još uvijek radi na dopunjavanju zbirke. Cjelokupan inventar zbirke je fotografisan i pohranjen u digitalnoj formi.

mineral

ZBIRKA PREDMETA NOB-a / NOR-a

Iako nosi naziv Zbirka predmeta NOB-a/NOR-a u ovoj zbirci je obrađeno i oružje iz I svjetskog rata, II svjetskog rata i oružje iz perioda Agresije na RBiH 1992-1995. godine. Između ostalog, sadrži trofejno borbeno oružje i pribor te ostale predmete Visočko-fojničkog partizanskog odreda, poznatih narodnih heroja i neznanih palih boraca. Ukupno broji 204 inventarne jedinice, a postoje još 23 predmeta koje treba stručno obraditi.
Zbirka je dopunjena interesantnim ručnim modelima malih primitivnih pušaka, ručno izrađenih od vodovodnih cijevi i sličnog materijala, iz perioda agresije (1992-1995) na državu BiH.

cijev1

UMJETNIČKA ZBIRKA

Umjetnička zbirka je najmlađa zbirka. Vodi se od 1987. godine i broji 14 inventarnih jedinica.
Ova zbirka je otvorena za upotpunjavanje i dopunu umjetničkim djelima bosansko-hercegovačkih umjetnika.

ismet

ARHIV

Obuhvata punih 46 kutija (dim. 30x15x40 cm) dokumentacijske građe, od čega je veći dio arhiva neobrađen. Općinski arhiv je klasificiran hronološki prema periodima:

– Zbirka dokumenata iz perioda Osmanske vlasti
– Općinski arhiv iz perioda 1881 – 1909. godine
– Općinski arhiv iz perioda 1910 – 1920. godine
– Općinski arhiv od 01.01.1930. godine do 31.12.1946. godine (oko 30 kutija građe)
– Općinski arhiv iz perioda 1941 – 1960. godine
– Memoarska građa
– Ostalo (materijali Komisije za historiju, nedatirane knjige i dr.)
U toku je obrada neobrađene arhivske građe te dokumenata iz perioda Osmanske vlasti.

Iako ne posjeduje namjenska sredstva za otkup eksponata, Zavičajni muzej Visoko i dalje
uspješno nadopunjuje zbirke.

ilahija

FOTOTEKA

Inventar Fototeke Zavičajnog muzeja Visoko obuhvata zbirku pozitiva i negativa fotografija različitih tematika:
– Historija – period prije II svjetskog rata
– Historija – ratni period / 1941 – 1945. godine
– Historija – period poslije II svjetskog rata
– Tito u Visokom
– Fotografije zbirki
– Fotodokumentacija povremenih izložbi

Sređivanje inventara fototeke je u toku.

Po kazivanju gospođe prof. Nataše Šahinović, višeg kustosa, dio Fototeke je stradao za vrijeme agresije na državu BiH, u periodu od 1992. do 1995. godine.

MUZEJSKA BIBLIOTEKA / KNJIŽNI FOND

Muzejska biblioteka je podijeljena prema oblastima, stručnoj i općoj literaturi, a vodi se prema abecednom redoslijedu. Redovno se dopunjava novim naslovima. Vodi se od 1954. godine i broji preko 1 500 djela, stručnih naslova, publikacija, periodike i štampe. Do sada je postignut veliki napredak u nabavci novih knjiga.

KARTOTEKA ZAVIČAJNOG MUZEJA

Kartoteka Zavičajnog muzeja je internog karaktera. Obuhvata:
– kartoteku muzejskih jedinica zbirki i podzbirki,
– kartoteku fototeke,
– kartoteku biblioteke,
– kartoteku spomenika kulture i
– kartoteku arheološke karte Visokog.
Evidentirano je ukupno 6 455 inventarnih kartica.

Zavičajni muzej Visoko