Geološko – paleontološka zbirka

Geološko – paleontološka zbirka formirana je 1976. godine a sastoji se od tri podzbirke: minerali –
rude, stijene i fosili. Broji ukupno 470 geološko-paleontoloških jedinica a cjelokupan inventar zbirke
je fotografisan i pohranjen u digitalnoj formi. Sistematizacija zbirke izvršena je u saradnji sa
Odsjekom za geologiju Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

-Okamenjena školjka 

Categories: Geološko – paleontološka zbirka, Zbirke