O MUZEJU

Mada je Zavičajni muzej Visoko osnovan 07. 04. 1953. godine, ideja o njegovom osnivanju rođena je nekoliko godina ranije. Začeci formiranja ove ustanove naziru se još 1950. godine kada je Narodni Odbor sreza Visoko obrazovao Inicijativni odbor za prikupljanje dokumenata i drugog materijala vezanog za revoluciju i NOB. Godinu dana poslije, u julu mjesecu, otvorena je izložba prikupljenog materijala pod nazivom „Visoko u NOB – i“. Izložbu su u maloj sali doma „Partizan“ priredili Sreski odbor Narodne tehnike i borci visočkog sreza u II svjetskom ratu. Organizatori ove izložbe bili su zaduženi da čuvaju prikupljeni materijal, koji je pohranjen na čuvanje u Omladinskom domu u Visokom. Sakupljački rad je nastavljen s tim što se sada proširio i na ostale historijske periode u razvoju kraja. Shodno tome, Inicijativni odbor za prikupljanje historijskog materijala je prerastao u Inicijativni odbor za osnivanje Muzeja.
Na svečanoj sjednici održanoj povodom Dana oslobođenja grada Visokog od okupatora, Narodni odbor Gradske općine u zajednici sa predstavnicima društvenih organizacija 07.04.1953. godine donio je Odluku o osnivanju Zavičajnog muzeja u Visokom.
Iste godine 23. augusta, u okviru obilježavanja 10-godišnjice formiranja Visočko-fojničkog odreda, u Omladinskom domu otvorena je druga, veća izložba. Uz eksponate iz NOB-e visočkog kraja na izložbi je bio izložen i ostali sakupljeni materijal – antički, srednjovjekovni, etnografski. Izložba je prenesena 1954. godine u nekadašnju zgradu sreza (beledija). Poslije završene adaptacije, zgrada beledije svečano je dodijeljena Zavičajnom muzeju. Istog dana, 07.04.1957. godine povodom Dana oslobođenja Visokog otvorena je i prva stalna izložba Zavičajnog muzeja.
Zavičajni muzej je nekoliko puta mijenjao status i organizacionu strukturu, od organizacione jedinice unutar Općine Visoko, preko radne jedinice Radničkog univerziteta „Rešad Saletović“, da bi Odlukom Općinskog vijeća od 05.04.2000. godine o podjeli JU za kulturu i obrazovanje u državnoj svojini – Visoko te Odlukom o organizovanju Javne ustanove „Zavičajni muzej“ Visoko i preuzimanju osnivača ponovo dobio status samostalnog pravnog subjekta.
Zgrada muzeja je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu (1992-1995) pretrpjela ogromna oštećenja. Zalaganjem uposlenih, lokalne vlasti i federalnih institucija u periodu od 2008. do 2012. godine zgrada je restaurirana i generalno obnovljena.