Kontakt

Kontakti

Zavičajni muzej Visoko
Adresa Alije Izetbegovića broj 29.
Telefon: ++387 32 736 267, ++ 387 32 733 450,
Fax: ++387 32 736 267
E-mail: zavicajnimuzejvisoko@gmail.com

Uposlenici:

 

Mubera Pulo, viši kustos
v.d. direktora
E-mail: pulomubera@gmail.com

 

Đenana Ganić, viši kustos / sekretar

 

Habiba Efendira - Čehić, kustos

 

Mirna Malić, kustos

 

Nermin Keso, preparator / kućepazitelj

 

Zavičajni muzej Visoko