Numizmatička zbirka

Numizmatička zbirka Zavičajnog muzeja formirana je s osnivanjem muzeja 1953. godine. Trenutno
broji oko 1100 jedinica (kovanice i papirni novac) a obuhvata primjere novca iz različitih kulturno –
historijskih perioda (grčko – ilirski, rimski, srednjovjekovni, osmanski, austrougarski, novac
Kraljevine SHS, Kraljevine Jugoslavije, NDH i FNRJ). Brojno najzastupljeniji su primjerci novca iz
srednjovjekovnog perioda koji se mogu klasificirati u 5 osnovnih grupa – bosanski, dubrovački,
ugarski, venecijanski i turski novac.

-20 para

Categories: Zbirke