Kategorija: spomenici

Stara džamija sa haremom u Goduši

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 36. stav (1) Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (”Službeni glasnik BiH” broj 47/16), na sjednici održanoj 17. aprila 2019. godine, donijela je O D L U K U o proglašenju graditeljske cjeline – Stara džamija sa haremom u Goduši kod Visokog nacionalnim spomenikom […]

Continue Reading →