Djelatnosti

Djelatnosti

Djelatnost muzeja se zasniva na prikupljanju, obradi, zaštiti i čuvanju muzejske građe, kao i njenoj prezentaciji organiziranjem izložbi, samostalno ili u saradnji s drugim ustanovama te objavljivanju podataka i saznanja o muzejskoj građi i dokumentaciji putem stručnih, naučnih časopisa i drugih informativnih sredstava. Pored osnovnih djelatnosti muzeoloških disciplina Muzej je registrovan i za izdavačku djelatnost – izdavanje knjiga, časopisa, periodičnih publikacija, za naučno-istraživački rad, kao i za zaštitu kulturne baštine.

Zavičajni muzej Visoko posjeduje vlastitu zgradu u centralnoj zoni grada sa raspoloživih 366 m˛:

– Lapidarij u podrumskim prostorijama

– Depoi i kancelarije u prizemlju

– Izložbene prostorije na spratu zgrade

– Restauratorsko-konzervatorska radionica u potkrovlju zgrade

– Višenamjenski prostor ispred zgrade, pogodan za različite performanse

prostorija

U saradnji sa Fondacijom Mozaik, Zavičajni muzej je 2006. godine izgradio depandans muzeja „Etno-soba / etno-radionica“ u Goduši kod Visokog. Depandans obuhvata stalnu postavku muzejskih eksponata etnografske zbirke- čibućarskog, češljarskog i sviraldžijskog zanata. Mobilijar za izložbu je obezbijedio Zavičajni muzej Visoko, a opremu etno-radionice uz performans izrade predmeta čibućarskog zanata na autentičnim zanatskim pomagalima za ručnu izradu, vodi majstor Vehab Halilović.

zanat

Depandans muzeja – Stalna tematska postavka „Otpor agresiji ’92-’95“

U 2015. godini formirana je stalna tematska postavka u novom Kulturnom centru u Prijekom pod nazivom „Otpor agresiji ’92-’95“, kao depadans Muzeja.
Organizovanje novog sadržaja, koji je u skladu sa Smjernicama Reforme Javnog sektora Općine Visoko, ne bi bilo moguće bez maksimalne stručne (općinski arhitekti pomogli pri izradi skica izložbenih vitrina po prijedlogu stučnih radnika Muzeja i organizovanja prostora) i finansijske pomoći Općine Visoko, kao i bez konsultacija i uputa članova Boračkih udruženja Općine Visoko: Organizacije porodica šehida i poginulih boraca „Visoko ’92“ Visoko, Organizacije ratnih vojnih invalida„Visoko ’92“ Visoko i Udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja Visoko.
Stalna tematska postavka sastoji se iz tri cjeline:
a) Fotografije šehida i poginulih boraca Općine Visoko ’92-’95,
b) Fotografije i predmeti koje prikazuju svakodnevan život u periodu agresije ’92-’95,
c) Ručno pravljeno i modificirano oružje, te dijelovi eksplozivnih naprava i ostalog materijala.
U skladu sa muzeološkim principima postavka se može proširivati i dopunjavati novim predmetima.

Stalna tematska postavka “Načelnici Općine Visoko ( 1945 – 2016) 

U Velikoj sali Općine Visoko nalazi se stalna tematska postavka Zavičajnog muzeja Načelnici općine Visoko od  1945. do 2016. godine. Ukupno je postavljeno 20 ramova sa fotografijama i biografijama načelnika/ca Visokog.

Takođe, Zavičajni muzej Visoko je vlasnik jedine očuvane tabačke stupe u BiH. Stupa je postavljena kao trajno izloženi eksponat na adekvatnom postolju u ulici Alije Izetbegovića, tačno preko puta zgrade Zavičajnog muzeja Visoko.

Muzejska građa /Fondovi i zbirke:

– Fototeka – 2.600 inventarnih jedinica

– Umjetnička zbirka – 15 inventarnih jedinica

– Etnografska zbirka – 862 inventarne jedinice

– Numizmatička zbirka – 428 inventarnih jedinica

– Arheološka zbirka preko – 162.000 signiranih inventarnih jedinica

– Geološko-paleontološka zbirka 356 inventarnih jedinica

– Srednjovjekovna zbirka – 172 inventarne jedinice

– Zbirka predmeta iz Nob-a

– Općinski arhiv iz nekoliko perioda: osmanskog, austrougarskog, perioda Drugog svjetskog rata i poslije Drugog svjetskog rata. Sadrži oko 30 000 inventarnih jedinica

– Stručna biblioteka oko 2.000 knjiga

Broj inventarnih jedinica nije fiksan jer se iz godine u godinu mijenja na osnovu darovnica, otkupa za upotpunjavanje zbirki, slučajnih nalaza i arheoloških iskopavanja na području općine Visoko.

Tokom agresije na BiH (1992-1995) cjelokupni muzejski materijal bio je premješten na više lokacija što je dovelo do velikog stepena propadanja i ugrožavanja eksponata. Tek krajem 2000. godine eksponati su vraćeni u Zavičajni muzej Visoko.

Tehnički uslovi za održavanje zbirki su bili dugo godina neadekvatni jer objekat nije posjedovao uređaje potrebne za adekvatnu zaštitu muzejskih predmeta (isušivanje vlage iz vazduha), podrumi su bili neuslovni za čuvanje eksponata, niti je bilo adekvatnog mobilijara za pohranjivanje.

U 2007. godini završena je revizija i procjena oštećenja fundusa. Utvrđeno je pravo stanje po zbirkama, izvršena je primarna zaštita i konzervacija najugroženijih predmeta, kao i sistematizacija eksponata po zbirkama i podzbirkama iz muzejskog fundusa. Komisija za reviziju i procjenu stepena oštećenja fundusa Zavičajnog muzeja Visoko okončala je svoj rad 17.07.2007. godine, a po raspoloživoj dokumentaciji to je bila prva revizija u posljednjih 35 godina. Nadzorni odbor i Upravni odbor Zavičajnog muzeja Visoko, kao i Općina Visoko su bez primjedbi prihvatili Izvještaj stručne Komisije. Veliki pomak u organizaciji i dokumentaciji rada Muzeja jeste fotografisanje velikog broja eksponata muzejskog fundusa (etnografska zbirka, zbirka oružja, geološka zbirka).

Na osnovu procjene Komisije za reviziju o stanju i uslovima održavanja, utvrđeno je da samo eksponati od kamena i metala imaju adekvatnu zaštitu. Ostali eksponati (tekstil i papir) nisu zaštićeni od daljeg propadanja, nedostaju aparati za sterilizaciju eksponata, nema dovoljno prostora za smještaj eksponata, nema kvalitetnog osvjetljenja.

U cilju omogućavanja boljih uslova za održavanje muzejske građe, rada i uspješnih rezultata na svim poljima muzejske djelatnosti tokom 2007. godine izrađen je Projekat generalne rekonstrukcije zgrade Zavičajnog muzeja Visoko. Projekat generalne rekonstrukcije je prihvatio Upravni odbor Zavičajnog muzeja, Općina Visoko i Vlada Ze-Do kantona. Općinsko vijeće Visoko je na redovnoj XXXIV sjednici od 27.12.2007. godine Budžetom Općine Visoko za 2008. godinu prihvatilo i podržalo projekat Generalne rekonstrukcije zgrade Zavičajnog muzeja i odobrilo sredstva 20 % od ukupne vrijednosti Projekta (=442.058,30 KM), u iznosu 85.000,oo KM. Takođe, Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o programu raspodjele tekućih transfera za 2008. godinu kojom se Zavičajnom muzeju dodjeljuju novčana sredstva u iznosu od 61.750,00 KM za projekat Generalne rekonstrukcije zgrade Zavičajnog muzeja Visoko.

Planirano je da se Projekat realizira fazno, prema pristizanju namjenskih sredstava i da traje okvirno 30 mjeseci. Zavičajni muzej Visoko i općina Visoko su potpisali 24.06.2008. godine Protokol o zajedničkom učešću u realizaciji kapitalnih ulaganja općine Visoko – Rekonstrukcija zgrade Zavičajnog muzeja.

Radovi na rekonstrukciji odnosno restauraciji obuhvataju:

– Građevinske radove,

– Elektroinstalaterske radove,

– Protivpožarna zaštita,

– Protivprovalni sistem,

– Plinska instalacija,

– Otklanjanje urbanističko-arhitektonskih barijera za kretanje invalidnih lica sa poleđine objekta i

– Zadržavanje konstruktivnih elemenata u gabaritima koji imaju historijski značaj.

Upravni odbor JU Zavičajni muzej Visoko je na svojoj redovnoj XXXVIII sjednici od 10.06.2008. godine donio Odluku o pokretanju postupka javne nabavke za I fazu generalne rekonstrukcije zgrade Zavičajnog muzeja.

U Službenom glasniku BiH broj 62/08, od ponedjeljka 04.08.2008. godine objavljen je tekst Obavještenja o javnoj nabavci – Rekonstrukciju zgrade – I faza- Zavičajnog muzeja, na puni iznos dodijeljen Budžetom općine Visoko.

Realizacija I faze ogleda se u sljedećim radovima:

– izvršena je vanjska izolacija temelja zgrade

– spuštanje nivoa poda podrumskih prostorija za 60 centimetara

– urađena je betonska podloga uz postavljanje granitnih ploča

– skinut je krovni pokrivač

– izmijenjene su truhle grede krovnog pokrivača

– pokivanje i letvanje kompletne drvene konstrukcije krova

– postavljanje novog crijepa krova

– prezidani su dimnjaci

– izmijenjeni su oluci kompletne zgrade

– postavljen je gromobran i izvršeno je uzemljenje

– postavljena nova 4 prozora u podrumu

– ugrađena blindirana vrata na sporednom ulazu

– ugrađena 2 velika prozora na I i II spratu

– završeni radovi iz I faze izuzev izmjene elektro – instalacija i postavljene obloge od granitnih ploča u podrumu

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Muzeja, broj: 03-40-84-01/08 od 22.10.2008. godine o pokretanju postupka Javne nabavke za II fazu generalne rekonstrukcije zgrade Zavičajnog muzeja, u Službenom glasniku BiH, broj 86/08 od 27.10.2008. godine izašlo je Obavještenje o javnoj nabavci.

Izvođač je počeo sa radovima po II FAZI generalne rekonstrukcije zgrade, 05.01.2009. godine.

Realizacija II faze ogleda se u sljedećem:

a) rekonstrukcija poda:

– skinut je stari parket u izložbenom prostoru prvog sprata zgrade       Zavičajnog muzeja

– izvučena je kompletna šljaka koja se nalazila ispod starog parketa

– zamijenjene su truhle grede poda

– daskom pokovan pod kompletnog izložbenog prostora

– izvršena je toplotna i zvučna izolacija

– armiran je kompletan pod sprata zgrade

– izljeven je estrih kao podloga laminatu

b) rekonstrukcija plafona i zidova

– skidanje maltera sa zidova i plafona

– postavljene su rigips-ploče na plafone u tri prostorije izložbenog prostora

– navlačenje zidova keramičkim ljepilom i rabits mrežom te ravnanje

– promijenjene su grede na plafonu izložbenog prostora zgrade

– potpuna izmjena elektroinstalacija i elektro-mreže sprata

c) rekonstrukcija mokrog čvora u prizemlju

– struganje i priprema podne i zidne obloge za postavljanje novih slojeva

– postavljanje novih podnih i zidnih keramičkih poločica

– ugrađeni novi sanitarni uređaji i galanterija

– postavljen novi prozor

Završeni su svi radovi predviđeni za II fazu rekonstrukcije zgrade Muzeja.

Zavičajni muzej Visoko