FOTOTEKA

 

Inventar Fototeke Zavičajnog muzeja Visoko obuhvata zbirku pozitiva i negativa fotografija različitih tematika:
– Historija – period prije II svjetskog rata
– Historija – ratni period / 1941 – 1945. godine
– Historija – period poslije II svjetskog rata
– Tito u Visokom
– Fotografije zbirki
– Fotodokumentacija povremenih izložbi

Sređivanje inventara fototeke je u toku.

Po kazivanju gospođe prof. Nataše Šahinović, višeg kustosa, dio Fototeke je stradao za vrijeme agresije na državu BiH, u periodu od 1992. do 1995. godine.