Izložbe u 2009. godini

IZLOŽBE U 2009. GODINI

„Rukopisi i dokumenti na osmansko – turskom, arapskom jeziku i arebici“ povodom 18. maja – Međunarodnog dana muzeja.
Autori: Mubera Pulo, prof. i Dženana Ganić, prof.; Promotor: Senad J. Hodović, prof.; Trajanje: 18.05.2009. – 26.06.2009. godine.

„Korijeni Bosne“, u okviru promocije projekta “Reafirmacija srednjovjekovnog lokaliteta Čajangrad”;Autori: Habiba Efendira-Čehić, prof. i Aiša Agić-Barut, prof.; Promotor:Đenana Ganić, prof.Organizator: Zavičajni muzej Visoko; Trajanje: 23.05. – 24.06.2009. godine. Izložba je postavljena u izložbenom prostoru Medrese „Osman ef. Redžović“ u Velikom Čajnu
Retrospektivna izložba akademskog slikara Hajro Ishaka u okviru manifestacije „Visočko ljeto 2009“
Autor: Hajro Ishak; Promotor: Tarik Ahić, prof.
Organizator. Zavičajni muzej Visoko; Trajanje: 24.07. – 20.08.2009. godine

Izložba fotografija „Visoko kroz historiju“ u okviru obilježavanja Dana turizma, 24.07.2009. godine tokom trajanja manifestacije „Visočko ljeto 2009“
Autor: Senad J. Hodović, prof.
Izložba je postavljena u prostoru sale „Partizan“ u Visokom.
Organizatori: Općina Visoko i „GTZ“ – Njemačko društvo za tehničku saradnju

„Korijeni Bosne“ u okviru obilježavanja Dana općine, promocija održana 29.08.2009. godine
Autori: Habiba Efendira-Čehić, prof. i Aiša Agić-Barut, prof.; Promotor:Đenana Ganić, prof.
Organizator: Zavičajni muzej Visoko; Trajanje: u toku .

„Oružje kroz stoljeća na tlu Bosne i Hercegovine“
Autor: Senad J. Hodović, prof.
Organizator: JU za kulturu i obrazovanje Kakanj i Zavičajni muzej Visoko
Izložba je postavljena u prostoru JU za kulturu i obrazovanje u Kaknju, u periodu od 21. do 24.11.2009. godine u okviru svečanog obilježavanja Dana državnosti BiH

„Zapisi“ izložba umjetničkih slika u okviru manifestacije „Dani Zaima Muzaferije“
Autor: Edin Numankadić;
Organizator: UG za afirmaciju kulture „ARS TRAGOVI“ i Zavičajni muzej Visoko
Trajanje: 26.11. – 11.12.2009. godine

PROMOCIJE I NAUČNI SKUPOVI U 2009. GODINI

• Promocija projekta „Reafirmacija srednjovjekovnog lokaliteta Čajangrad“ – u okviru nastavka projekta „Tragovima bosanskog kraljevstva“ održana je u subotu, 23.05.2009. godine u prostoru amfiteatra u Medresi „Osman ef. Redžović“ svečanim programom. U okviru Projekta Zavičajni muzej inicijator je ideje izrade suvenira sa motivima iz Visokog, te je participirao štampanje zbirke „Legende bosanskog kraljevstva“ čiji je sadržaj baziran na materijalu prikupljenom na takmičenjima za najbolju legendu u kojem su učestvovali i učenici osnovnih škola iz Visokog.

• Promocija kataloga UG Ars tragovi „Tragovi 2008“ u prostorijama Zavičajnog muzeja Visoko 26.11.2009. godine, u okviru obilježavanja VI Manifestacije „Dani Zaima Muzaferije“;

• Okrugli sto „820 GODINA POVELJE BOSANSKOG BANA KULINA“
Održan 27.08.2009. godine u prostoru Općine Visoko;
Organizator: Zavičajni muzej Visoko;
Učesnici: Akademik prof.dr. Muhamed Filipović,
prof.dr. Omer Ibrahimagić,
prof.dr. Esad Zgodić,
prof.dr. Dževad Jahić,
doc.dr. Ibrahim Pašić i
prof. Senad J. Hodović;

• Promocija knjige „MILE I MOŠTRE, ILIRSKO-GOTSKI KORIJENI BOSANSKE LADARSKE DINASTIJE, STEĆAKA I CRKVE BOSANSKE“
Promocija je održana 05.11.2009. godine u prostoru Općine Visoko
Autor: Doc.dr. Ibrahim Pašić
Promotori: Akademik, prof.dr. Muhamed Filipović, prof.dr. Dževad Jahić, redovni profesor
na Katedri za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i prof.
Senad J. Hodović, direktor Zavičajnog muzeja, Visoko
Moderator: Prof. Đenana Ganić;

Zavičajni muzej Visoko