MUZEJSKA BIBLIOTEKA / KNJIŽNI FOND

 

Muzejska biblioteka vodi se od 1954. godine i trenutno broji oko 1500 naslova. Biblioteka je u
najvećoj mjeri stručnog tipa sa naslovima koji obrađuju problematiku iz različitih muzejskih oblasti
(arheologija, historija, historija umjetnosti) te se konstantno dopunjava novim naslovima. Knjižni fond
muzeja obuhvata i godišnje muzejske periodike i glasila, okupljajući renomirane publikacije poput
Glasnika Zemaljskog muzeja, beogradskog Starinara, splitskog Vjesnika za arheologiju i historiju
dalmatinsku, ljubljanskog Vestnika itd.