ORIJENTALNA ZBIRKA DOKUMENATA

Zbirka sadrži djela pisana na orijentalnim jezicima, arapskom i osmansko-turskom jeziku kao i djela
na bosanskom jeziku pisana arapskim pismom – arebicom. Pored raznovrsnih rukopisa zastupljena su i
štampana dokumenta. Veći dio građe čine administrativni dokumenti (putne isprave, ugovori, razne
priznanice i potvrde), kao i privatna pisma, zapisi religiozne sadržine, te djela iz oblasti filologije,
književnosti i islamskih znanosti. Većina dokumenata datira iz perioda s kraja osmanske vlasti i
početka austro-ugarskog perioda a najstariji dokument datira iz 1760. godine.