ZBIRKA ORUŽJA (I PREDMETA) I i II SVJETSKOG RATA I AGRESIJE NA RBIH 1992/1995

 

Zbirka broji ukupno 204 inventarne jedinice a obuhvata oružje iz I svjetskog rata, II svjetskog rata i
oružje iz perioda Agresije na RBiH 1992-1995. godine. Odlukom Upravnog odbora muzeja od
28.11.2011. godine zbirka je preimenovana čime je napušten dotadašnji naziv Zbirka NOB-a/NOR- a.
Zbirka sadrži borbeno oružje boraca i palih narodnih heroja Visočko – fojničkog partizanskog odreda,
kao i oružje (primitivne ručno izrađene puške od vodovodnih cijevi) iz perioda agresije na Bosnu i
Hercegovinu (1992 – 1995.).

cijev1