20 para

Zbirka: Numizmatička zbirka

Inventarni broj: Bez inventarnog broja, ul. k. br. 5

Naziv predmeta: 20 para

Kategorija: Novac

Broj dijelova 1

Dimenzije r – 31 mm

Godina nastanka / period: 1277. h. g. (1860/’61) - sultan Abdulmedžid I (osmanski period)

Signatura

Natpis: Sultanov pečat (tugra) na arapskom pismu

Način nabavke: Poklonjeno

Datum nabavke: 21. 04. 1961.

Napomena

Obradio/la

Categories: Numizmatička zbirka