Aheološki radovi na lokalitetu Stari grad Visoki

POTPISAN UGOVOR O REALIZACIJI ARHEOLOŠKIH RADOVA NA NACIONALNOM SPOMENIKU STARI GRAD VISOKI

Na osnovu provedenog postupka javne nabavke putem konkurentskog postupka objavljenog 03.01.2019. godine kod Agencije za javne nabavke te Stručnog mišljenja na Plan i program sistematskog arheološkog istraživanja na lokalitetu Stari grad Visoki u Visokom od strane Zavoda za zaštitu spomenika pri Federalnom Ministarstvu kulture i sporta, direktor Zavičajnog muzeja Visoko mr.sci. Elvedin Šabanović i predstavnik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, gosp. Tino Tomas, zaključili su Ugovor o realizaciji arheoloških radova prema dostavljenom planu projektnih aktivnosti, sa izradom Elaborata o izvršenim istraživanjima na predmetnom lokalitetu. Sredstva u iznosu od 26.000 KM za realizaciju ovog projekta osigurana su putem Federalnog Ministarstva kulture i sporta, a početak radova planiran je u narednih 30 dana.

Zavičajni muzej Visoko

Categories: Novosti