Kategorija: Zbirke

Geološko – paleontološka zbirka

Geološko – paleontološka zbirka formirana je 1976. godine a sastoji se od tri podzbirke: minerali – rude, stijene i fosili. Broji ukupno 470 geološko-paleontoloških jedinica a cjelokupan inventar zbirke je fotografisan i pohranjen u digitalnoj formi. Sistematizacija zbirke izvršena je u saradnji sa Odsjekom za geologiju Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. -Okamenjena školjka 

Continue Reading →

Etnografska zbirka

Etnografska zbirka vodi se od 1958. godine i pored arheološke čini najobimniju zbirku Zavičajnog muzeja. Obiman materijal zbirke organizovan je po sljedećim podzbirkama: kućna radinost i narodne nošnje (tekstil, odjeća, obuća i nakit), zanati (čibućarski, češljarski, opančarski, sviraldžijski, tabački, lončarski / grnčarski i ćebedžijski), trgovina, arhitektura (dijelovi enterijera i eksterijera), oružje i pribor te ostali predmeti svakodnevne upotrebe. -Sablja sa čeličnim sječivom i koricama  

Continue Reading →

Srednjovjekovna zbirka

Izuzetan značaj visočkog područja u srednjem vijeku, stvorio je potrebu formiranja posebne srednjovjekovne zbirke Zavičajnog muzeja. Skoro svi predmeti iz ove kolekcije potiču sa poznatih srednjovjekovnih lokaliteta iz okoline Visokog (Stari grad Visoki, Mile, Čajangrad, Bobovac) a tematski pokrivaju skoro sve vrste arheološkog materijala: keramiku, metal i staklo. Ističu se ulomci fine glazirane keramike sa Starog grada Visoki i Bobovca te naročito kompletno očuvani primjerak staklene čaše iz 14. stoljeća porijeklom […]

Continue Reading →

Arheološka zbirka

Arheološka zbirka Zavičajnog muzeja podijeljena je na dvije osnovne skupine – arheološki materijal pohranjen u depou muzeja i lapidarij, odnosno zbirka kamenih eksponata izložena u vidu stalnog postava za sve posjetioce muzeja. Kolekcija kamenih spomenika sastoji se od rimskih kultnih i votivnih spomenika, fragmenata srednjovjekovne fortifikacijske arhitekture, osmanskih nadgrobnih spomenika… Najveći dio arheološkog materijala pohranjen je u depou muzeja gdje se čuvaju eksponati iz različitih kulturno – historijskih epoha (praistorija, antika, osmanski […]

Continue Reading →

Numizmatička zbirka

Numizmatička zbirka Zavičajnog muzeja formirana je s osnivanjem muzeja 1953. godine. Trenutno broji oko 1100 jedinica (kovanice i papirni novac) a obuhvata primjere novca iz različitih kulturno – historijskih perioda (grčko – ilirski, rimski, srednjovjekovni, osmanski, austrougarski, novac Kraljevine SHS, Kraljevine Jugoslavije, NDH i FNRJ). Brojno najzastupljeniji su primjerci novca iz srednjovjekovnog perioda koji se mogu klasificirati u 5 osnovnih grupa – bosanski, dubrovački, ugarski, venecijanski i turski novac. -20 para

Continue Reading →

Umjetnička zbirka

Kolekcija umjetničkih slika predstavlja najmlađu zbirku Zavičajnog muzeja. Formirana je 1987. godine i trenutno broji oko 30 slika. Iako se sastoji od relativno malog broja umjetničkih djela, u kolekciji se nalaze i slike od izuzetnoga značaja i visoke umjetničke vrijednosti poput Pogled na Visoko Ismeta Mujezinovića iz 1941. godine. -Motiv iz Visokog

Continue Reading →