Video: Istraživanja lokaliteta srednjovjekovne utvrde Čajangrad

Danas je u Zavičajnom muzeju Visoko održana konferencija za medije na temu iz naslova, a prezentirana su dvogodišnja istraživanja

Konferenciju su vodili:
direktor muzeja – Elvedin Šabanović,
kustos Zavičajnog muzeja, arheolog – Tarik Silajdžić,
direktor Medrese “Osman ef. Redžović” – Dženan Handžić,
direktor Fondacije “Osman ef. Redžović” – Džemal Salihspahić.

U organizaciji Općine Visoko, JU “Zavičajni muzej” u Visokom te Fondacije i Medrese “Osman ef. Redžović” iz Gračanice, u protekle dvije godine sprovode se intenzivna arheološka istraživanja srednjovjekovnog grada – utvrde Čajangrad iznad Malog Čajnog.
Tokom probnih istraživanja 2016. godine, a potom i I faze sistematskih istraživanja 2017. godine, ispitana je ukupna površina od oko 100m2 čime se stekla potpunija predstava o arhitekturi srednjovjekovnog Čajangrada i karakteru prikupljenog pokretnog arheološkog materijala.

Primarni cilj arheoloških istraživanja bilo je ispitivanje gradskog areala, definisanje osnovnih ahitektonskih elemenata srednjovjekovnog Čajangrada te prikupljanje značajnog fundusa pokretnog arheološkog materijala.
Posredno, kroz arheološko iskopavanje nastojali su se dopuniti podaci ranijih autora o gradu i osvijetliti neka od osnovnih pitanja koja se u arheološkoj nauci postavljaju kada se govori o Čajangradu – karakteru naselja, vremenu i okolnostima prestanka života na gradu te njegovom značaju u širem kontekstu bosanskog srednjovjekovlja.

 

 

Categories: Izdvojeno, Novosti, Video, Zbirke

Tags: