Danas je u Ambasadi Republike Turske u Sarajevu, direktora našeg Muzeja u zvaničnu posjetu primio gosp. Recep Köşker, prvi sekretar Ambasade.

Danas je u Ambasadi Republike Turske u Sarajevu, direktora našeg Muzeja u zvaničnu posjetu primio gosp. Recep Köşker, prvi sekretar Ambasade.
Razgovaralo se o realizaciji potencijalnih projekata na obnovi kulturno-historijske baštine, posebno iz Osmanskog perioda, na području općine Visoko, potencijalnim ulaganjima, i jačanju saradnje Muzeja sa srodnim institucijama u Turskoj, a posredstvom ove Ambasade.
Na sastanku je predstavljeno nekoliko potencijalnih projekata za koje ćeAmbasada Republike Turske u narednom periodu iznaći mogućnosti za njihovo finansiranje. Direktor Šabanović, sa kojim je u posjeti ovom prilikom boravio i imam Tabhanske džamije, gosp. Edžnan Hajrić, zahvalio se gosp. Köşkeru na ukazanom povjerenju i ovom prilikom uručio i prigodne poklone, uz optimizam da će u predstojećem vremenu doći i do realizacije zaključaka sa današnjeg sastanka kao i konkretnih ulaganja u ovoj oblasti od strane Republike Turske na području općine Visoko.

Categories: Novosti