Depandans Zavičajnog muzeja – Stalna tematska postavka „Otpor agresiji ’92-’95“

muzej-rat-92-prijeko-10Tokom 2015. godine, nakon višemjesečnih priprema, u novom Kulturnom centru u naselju Prijeko u Visokom, u vidu muzejskog depandansa i spomen-sobe, formirana je stalna tematska postavka, naziva “Otpor agresiji ’92-’95”.

Organizovanje novog sadržaja pomogla je Općina Visoko, a u pripreme su se uključili i članovi Boračkih udruženja Općine Visoko: Organizacija porodica šehida i poginulih boraca „Visoko ’92“ Visoko,
Organizacija ratnih vojnih invalida„Visoko ’92“ Visoko i Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja Visoko.

Postavka se sastoji iz tri cjeline:

– Fotografije šehida i poginulih boraca Općine Visoko ’92-’95,
– Fotografije i predmeti koji prikazuju svakodnevni život u periodu agresije ’92-’95,
– Ručno pravljeno i modificirano oružje, te dijelovi eksplozivnih naprava iz perioda agresije na RBiH.

Sve izložene eksponate i dokumentarni materijal poklonili su građani Visokog, a dio medicinskog pribora korištenog u periodu agresije, za potrebe stalne postavke, donirala je JU Dom zdravlja Visoko.
U skladu sa muzeološkim principima postavka će se po potrebi proširivati i dopunjavati novim predmetima.
Posjete su moguće svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati, na prvom spratu Kulturnog centra.

Zavičajni muzej Visoko

Categories: Izdvojeno, Novosti

Tags: