Građanima općine Visoko čestitamo 3. maj – Dan otpora agresiji

Građanima općine Visoko čestitamo 3. maj – Dan otpora agresiji

“Za prvi okršaj s agresorskim snagama, 3. maja 1992. godine, a u sklopu dejstava za deblokadu Sarajeva, Visoko i Breza su angažirali po odred TO (Teritorijalne odbrane). Podržavali su ih minobacači 120 mm sa svega 50 mina. Iako ova borbena aktivnost u cjelini nije uspjela, za Visoko je bila veoma značajna. Visočke jedinice TO su, umjesto da se brane, kao što je to bilo u svim krajevima BiH, prve izvele ofanzivna dejstva na agresorske snage. To je kod srpskog agresora stvorilo uvjerenje da su visočke jedinice dobro naoružane i opremljene, te do kraja rata nikad nije ozbiljnije ugrozio linije odbrane Armije RBiH na visočkom bojištu. Inicijativa je bila neprekidno na strani jedinica Armije, visočkih ili sa drugih prostora srednje Bosne, najčešće u sklopu nekog od brojnih pokušaja deblokade Sarajeva u periodu 1992-1995. godine.”

Rasim Delić, Visoko u odbrambeno-oslobodilačkom ratu
(prilog Monografiji “Šehidi i poginuli borci općine Visoko ‘92-’95”)

Zavičajni muzej Visoko

Categories: Novosti

Tags: