Održana press konferencija na temu turizma u 2018.godini na području općine Visoko

Budući da su početkom 2018.godine Općina Visoko, JU „Zavičajni muzej“ Visoko i Fondacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca, potpisali tripartitni sporazum o saradnji usmjerenoj ka unapređenju razvoja turizma i turističkih potencijala, te da je 2018. godina proglašena godinom turizma na području općine Visoko, održana  je press konferencija „Turizam u 2018.godini“ na kojoj su sumirani ostvareni rezultati, te su ukratko predstavljeni projekti, ideje i poduhvati vezane za tekuću godinu.

Press konferenciji su prisustvovali potpisnici tripartitnog sporazuma: Općinska načelnica mr.sci. Amra Babić, direktor Fondacije Arheološki park Bosanska piramida Sunca, dr. Semir Osmanagić, direktor JU „Zavičajni muzej“ Visoko, Elvedin Šabanović, kao i Suada Koljenović, šefica Odsjeka za privredu Općine Visoko i Emir Fejzović, pomoćnik Općinske načelnice za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke.

Osnovni cilj Općine Visoko i partnera u projektima vezanim za razvoj turizma na području Visokog, je da se koordiniranim aktivnostima napravi respektabilna turistička destinacija koja će ponuditi vlastiti unikatan proizvod, prepoznatljiv na svjetskoj turističkoj sceni.

Potpisnici sporazuma o saradnji u oblasti turizma i pomoćnici Općinske načelnice su prenijeli vlastita iskustva i rezultate ostvarene tokom protekle godine.

“ Visoko je ove godine posjetilo 40 do 50 hiljada turista, a moramo se pohvaliti i velikim brojem volontera. Smatram da je ova godina, u svim aspektima, bila najuspješnija do sada. Sa ovakvim rezultatima trebamo nastaviti i u budućnosti,
“ istakao je direktor Fondacije AP BPS dr. Semir Osmanagić.

Važnu ulogu u oblasti turizma na području općine Visoko u 2018.godini, odigrao je i katalog sa promotivnim sadržajem turističke ponude i turističkih potencijala našeg grada, kao i unapređenje turističke infrastrukture u koju je uloženo oko 1 000 000 000 KM, na čemu su posebne zahvale upućene lokalnom i kantonalnom nivou vlasti.

“U 2018. godini smo uspjeli zadržati trend iz prethodne godine, gdje smo organizovali 12 izložbi na zadane teme iz oblasti kulture. Imali smo i autorsku izložbu koja je putovala u mnoge gradove širom Bosne i Hercegovine,” kazao je jedan od potpisnika historijskog tripartitnog sporazuma, direktor Zavičajnog muzeja, Elvedin Šabanović.

Prisutni su izrazili veliko zadovoljstvo ostvarenom saradnjom i uspjesima koji su se nizali tokom cijele godine.

Općinska načelnica se zahvalila saradnicima na stvaranju pretpostavki za razvoj turizma na području općine Visoko .

“Dugo godina smo lutali tražeći najbolje rješenje. 2018.godine smo otišli korak naprijed, bili smo hrabri i stvorili formalno – pravne i infrastrukturne uslove za nastavak razvoja turizma kao jedne od privrednih grana koja će doprinijeti i cjelokupnom razvoju općine,” izjavila je načelnica Babić uz zahvalu višim nivoima vlasti na odobrenim sredstvima i pomoći pri realizaciji izuzetno značajnih infrastrukturnih projekata.

 

 

Press Općine Visoko

Categories: Novosti