Panorama 360 Visoko Vareš Kakanj

U organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini jučer je u Visokom održana završna manifestacija “Susreti kraljevskih gradova” koja je pored Grada Visoko obuhvatila i općine Kakanj i Vareš. Manifestacija je imala za cilj promociju zajedničkog srednjovjekovnog naslijeđa te općenito kulturnohistorijske baštine kao vrijednog segmenta razvoja historijskog turizma navedenih područja. Kao konačni rezultat projekta, predstavljena je interaktivna mapa lokaliteta (360 view) i info table nacionalnih spomenika Grada Visoko te općina Kakanj i Vareš koje će olakšati vizuelnu prezentaciju kulturnohistorijskog naslijeđa široj zajednici.

FB: Prezentacija

Categories: Novosti