Posjeta grupe turista iz Slovačke u kasnim popodnevnim satima prethodnog petka.

U petak u kasnim popodnevnim satima prostorije Zavočajnog muzeja Visoko posjetila je grupa turista iz Slovačke.

Categories: Novosti

Tags: ,