Poziv studentima arheologije

Poziv studentima arheologije na području općine Visoko

Pozivaju se studenti arheologije, historije i historije umjetnosti, arhitekture, sa područja općine Visoko da se u četvrtak, 2. maja 2019. g. pridruže arheološkim radovima na lokalitetu Stari grad Visoki u Visokom.
Studenti će se tokom jednog dana, od strane stručnog tima sa Odjela za arheologiju, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, imati priliku upoznati sa planiranjem, odabirom strategije i pristupa istraživanoj vrsti nalazišta, primjeni odabrane metode arheološkog iskopavanja, vođenju terenske dokumentacije te primarnom obradom prikupljenih podataka i arheološke građe.
Okupljanje učesnika planirano je 2. maja, u 8:00 sati, na platou Starog grada ispred hostela Pyramid Lodge. Mole se studenti da prilagode garderobu za terensku nastavu. Obezbijeđena je hrana za sve učesnike.

JU Zavičajni muzej Visoko

Categories: Novosti