Poziv za dostavljanje radova za prvi broj časopisa

Poziv za dostavljanje radova za prvi broj časopisa

“Radovi Zavičajnog muzeja u Visokom”

aa

Zavičajni muzej u Visokom otvorio je poziv za dostavljanje radova za prvi broj časopisa “Radovi Zavičajnog muzeja u Visokom”.

Krajnji rok za dostavljanje radova je 30. april. Svi rukopisi pristigli nakon tog datuma razmatrat će se za naredni broj.

Radove je potrebno poslati na e-mail adresu radovizmv@gmail.com sa naznakom  “Za uredništvo RZM”.

Uputstva za autore možete pronaći na stranici: Radovi Zavičajnog muzeja u Visokom

Categories: Novosti