Prezentacija rezultata istraživanja nacionalnog spomenika Mili u Arnautovićima

Na osnovu Rješenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona od 29.06.2018. i Stručnog mišljenja Zavoda za zaštitu spomenika FBiH od 07.05.2018. godine, implementirano je probno arheološko istraživanje na lokalitetu Arheološko područje Mile – Krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva, Arnautovići, općina Visoko. Izvođač radova bio je Institut za arheologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Prezentacija rezultata navedenih istraživanja kao i konferencija za medije upriličena je danas, 17.08.2018. godine sa početkom u 11:00 sati u JU “Zavičajni muzej“ u Visokom. 
Na istoj su su prisustvovali: Općinska načelnica mr.sci. Amra Babić, direktor Zavičajnog muzeja Visoko, Elvedin Šabanović i profesori Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – Odsjeka arheologija, Edin Bujak i doc.dr. Adnan Kaljanac, koji je ujedno i direktor Instituta za arheologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

Foto galerija Magazin plus na FB: Rezultati probnog arheološkog istraživanja – Mili u Arnautovićima

 

Zavičajni Muzej Visoko će biti otvoren i za vikend, 18. i 19.08.2018. godine u vremenu 08-16:00 h kada će prezentaciju rezultata ovih radova moći pogledati svi zainteresirani građani.

Categories: Novosti