Probno istraživanje antičkog naselja na lokalitetu Svibe u Gornjem Moštru

Iz Elaborata “PROBNO ISTRAŽIVANJE ANTIČKOG NASELJA NA LOKALITETU SVIBE U GORNJEM MOŠTRU POKRAJ VISOKOG”

Cjelokupna interpretacija rezultata rada javnosti će biti predstavljena početkom 2019. godine

“U šestodnevnoj arheološkoj kampanji, otvoreno je ukupno 8 sondi i istražena/otkopana površina od cca. 40² m. Glavni rezultat iskopavanja predstavlja otkriće zidne konstrukcije dužine 15,50 m što je direktna potvrda pretpostavke o postojanju određenih građevinskih struktura na lokalitetu. Otkrićem zidne konstrukcije otvorilo se i pitanje njene datacije za koju postoji nekoliko indikacija. Osnovno polazište je sama tehnika gradnje u obliku riječnog oblutka vezanog krečnim malterom koja se počinje upotrebljavati već u rimsko doba i u upotrebi je sve do srednjeg vijeka. Zbog toga će se u pokušaju rješavanja pitanja datacije otkrivenog zida na Svibama u obzir morati uzeti i drugi faktori. Vrlo indikativna u tome pogledu je velika količina ulomaka rimske krovne opeke (tegule i imbrexi) koja ukazuje na to da se radi o građevini iz rimskog perioda. Ovdje međutim, ne smijemo izgubiti iz vida činjenicu da se opeka upotrebljavala i u srednjem vijeku (istina u dosta manjem obimu) te da je stoga moguće da se radi o situaciji u kojoj imamo srednjovjekovnu građevinu s rimskom opekom, sekundarno upotrijebljenom kao spolia, za pokrivanje jednog srednjovjekovnog krova”.

Categories: Novosti