Procesom popisivanja stećaka na području općine Visoko

Protekle sedmice stručni tim Zavičajnog muzeja Visoko nastavio je s procesom popisivanja stećaka na području općine Visoko. Aktivnosti planirane u ovoj fazi odvijanja projekta obuhvataju 7 nekropola (Gorani, Taukčići, Gorašnica – Dvor, Gorašnica – Ginje, Šošnje, Klisa, Zbilje) a u prethodnih nekoliko dana obrađena je nekropola stećaka na lokalitetu Polje u Goranima pokraj Visokog. Registrirano je ukupno 20 stećaka među kojima je najzastupljeniji tip sanduka (u manjoj mjeri se javljaju ploče i 1 primjerak sljemenaka). Svi stećci su neukrašeni, generalno grube izrade i u prilično lošem stanju očuvanosti. Za potrebe izrade fotodokumentacije, izvršeno je i privremeno čišćenje stećaka od rastinja i biljnog pokrova.

Categories: Novosti