Promocija knjige mr. Mehmeda Kardaša “Jezik i grafija srednjovjekovne bosanske epigrafike”

Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, a u okviru programa obilježavanja ovog značajnog datuma u našem gradu biti će upriličena promocija prve knjige autora mr. Mehmeda Kardaša. Knjiga pod naslovom “Jezik i grafija srednjovjekovne bosanske epigrafike”, kao proširenje magistarskog rada našeg sugrađanina Mehmeda Kardaša, prvi put će biti predstavljena javnosti upravo 25. novembra u Visokom, a sama promocija bit će održana u Velikoj sali Općine Visoko sa početkom od 18:00 sati.

Promociji knjige o pismu i jeziku srednjovjekovne Bosne, u svojstvu promotora, prisustvovat će prof. dr. Dževad Jahić, sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, mr. Ramiza Smajić, sa Instituta za istoriju Sarajevo i mr. Zenaida Karavdić, sa Instituta za jezik u Sarajevu.

Sam autor knjige, Mehmed Kardaš, rođen je 25. 10. 1985. godine u Visokom, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 2008. godine, a maja 2013. godine odbranio je magistarski rad “Jezik i grafija srednjovjekovne bosansko-humske epigrafike”. Pedagoško iskustvo stjecao je radeći kao profesor Bosanskog jezika i književnosti u Srednjoškolskom centru “Hazim Šabanović” u Visokom i Gimnaziji “Visoko”. Na Institutu za jezik (Odjeljenje za Historiju jezika) radi u zvanju višeg stručnog saradnika. Predmet njegovog naučnog interesovanja je korpus srednjovjekovnih bosanskih spomenika, a naročito digitalizacija toga korpusa. U okviru projekata Međunarodnog Foruma Bosna digitalizirao je psaltir iz Hvalovog zbornika za knjigu Bosanski psaltir (ur. Lejla Nakaš i Catherine Mary MacRobert, Sarajevo,2012) teVrutočko bosansko četveroevanđelje (ur. Lejla Nakaš, Sarajevo, 2014). Ispred stručnog tima Zavičajnog muzeja Visoko, a u suradnji sa Orijentalnim institutom u Sarajevu, učestvovao je u izradi poglavlja Običaji i predaje unutar monografije Visoko i okolina kroz historiju II, osmanski period.

(VISOKO.CO.BA/ENES HODŽIĆ)

Categories: Izdvojeno, Novosti