Sanacija nekropole stećaka u Mjesnoj zajednici Radovlje

Sanacija nekropole stećaka u Mjesnoj zajednici Radovlje

Nakon što je 2016. godine aplicirano projektom „Sanacija nekropole stećaka u MZ Radovlje“ na Javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta Zavičajnom muzeju dodijeljena su sredstva iz Transfera za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa za sufinansiranje ovog projekta.
Stručni tim Muzeja pristupio je prvoj fazi realizacije projekta – arheološki radovi. Radovi se izvode u zaseoku Slatina. U okviru arheoloških radova urađena je identifikacija stećaka, čišćenje stećaka, terenska dokumentacija, foto-dokumentacija i crteži stećaka.
Tokom radova identifikovano je dvadeset stećaka koji su bili vidljivi, a pretpostavlja se da ispod zemlje postoji još stećaka.

Realizacija druge faze projekta planira se do kraja juna 2017. godine i podrazumijeva građevinske radove – izradu suhozida od pločastog kamena u cementnom zidu čime bi se ugroženi stećci sanirali i spriječilo njihovo obrušavanje na lokalni put.
Stručni voditelj projekta je prof.dr. Enver Imamović.

Categories: Novosti

Tags: