Turistički info centar Visoko (Video – foto)

Prigodnim programom, danas u 10:00 sati, svečano je otvoren Turistički info centar u ulici Dr. Džananovića br. 2.

U sklopu svečanog otvorenja prisutnim se obratila načelnica općine Visoko mr.sci. Amra Babić, direktor Zavičajnog muzeja, g. Elvedin Šabanović i g. Mahir Hadžiahmetović, član UO Fondacije Arheološki park „Bosanska piramida Sunca“.

 

Foto galerija na društvenoj mreži FB:
FOTO: Svečano otvorenje Turističkog info centra i „city – tour“

 

Načelnica Babić je podsjetila građane na zakonski okvir po kojem su:

1. Izmjenama i dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u FBiH ukinute turističke zajednice općine i gradova. Sa radom su nastavile samo kantonalne turističke zajednice.Turistička zajednica ZE-DO kantona je imala svoje kancelarije u vidu ispostava u općinama Tešanj, Visoko i Zavidovići. Kancelarije nisu imale svojstvo pravnog lica i radile su kao istureni uredi Turističke zajednice ZE-DO kantona.

2. U julu 2014, godine Ustavni sud FBiH stavio je van snage Zakon o turističkim zajednicama i promociji turizma , te s obzirom na nedefinisan pravni status Turistička zajednica ZE-Do kantona je na osnovu Odluke Turističkog vijeća od 02.06.2016 godine zatvorila svoje urede u Visokom, Tešnju i Zavidovićima.

3. Zaključkom Općinskog vijeća Visoko od 13.07.2016 godine  zadužene su nadležne službe i Općinska načelnica da poduzmu aktivnosti kako bi Turistički ured u Visokom nastavio sa radom u okviru JU “Centar za kulturu i edukaciju” Visoko do konačnog definisanja organizacije i rada Turističkog ureda, te da uz pomoć stručnih i naučnih institucija pristupi izradi Strategije turizma na području općine Visoko.

 

4. U julu 2017 godine Općinsko vijeće je usvojilo Strategiju razvoja turizma općine Visoko za period 2016 – 2024 godina.Strateški ciljevi su;

–         Uspostavljanje efikasnog destinacijskog menadžmenta

–         Razvoj i integracija turističkih proizvoda

–         Razvoj turističke infrastrukture i ambijenta za razvoj turizma

 

U strategiji razvoja turizma utvrđeno je formiranje Turističkog info-centra u sklopu Službe za finansije, privredi i društvene djelatnosti kao prelazno rješenje do usvajanja novog Zakona o turističkoj dJelatnosti koji predviđa mogućnost osnivanja turističke organizacije u lokalnim zajednicama.

5. Naredna aktivnost je uspostava Turističkog Vijeća koje je osnovano rješenjem Općinske načelnice od 22.08.2017 godine. Osnovni zadatak Turističkog vijeća su aktivnosti na implementaciji strateških ciljeva. Turističko vijeće broji 14 članova.

6. U martu 2018 godine zaključen je Sporazum o partnerskoj saradnji i međusobnoj koordinaciji u oblasti turizma na području općine Visoko između Općine Visoko, JU Zavičajni muzej Visoko i Fondacije “Arheološki park Bosanska piramida Sunca”

Jedna od obaveza ugovornih strana je “Uspostavljanje Turističkog info-centra na području općine Visoko i zajedničke aktivnosti vezane za početak rada Turističkog info centra.

Prof. Elvedin Šabanović i g.Mahir Hadžiahmetović su izrazili veliko zadovoljstvo zbog projekta koji će našem gradu pomoći u razvoju turističke ponude i njene promocije.

U 11:00 sati je uslijedio „city – tour“, gdje su domaćini zajedno sa zvanicama posjetili:

–         Tabhansku džamiju

–         Franjevački samostan Sv. Bonaventure

–         Arheološki lokalitet „Mile“ u Arnautovićima

–         Crkvu Sv. Prokopija

–         i park „Ravne – Ljekovitu šumu“.

Turistički info centar, koji je osnovan pri Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti Općine Visoko, pružat će sve neophodne informacije o turističkoj ponudi grada, podatke o raspoloživom smještaju, aktuelnim zbivanjima u gradu, kao i turističke karte i suvenire.

Press Općine Visoko

Categories: Novosti