U prilogu FTV o čajangradskoj medresi pored ostalih govori i naš direktor, gosp. Elvedin Šabanović