Zavičajni muzej će pokrenuti projekat uređenja, saniranja štete i restauraciju crkve i pomoćnih objekata.

Pravoslavna crkva Sv. Prokopija proglašena je nacionalnim spomenikom 8. marta 2004. godine. Jučer je kolektiv Zavičajnog muzeja Visoko zajedno sa predstavnicama CHwB obišao ovaj spomenik. Zatekli smo sljedeće stanje.

U narednom periodu zajedno sa pravoslavnom zajednicom, predstavnicima lokalne vlasti, nadležnim organima za nacionalne spomenike, Zavičajni muzej će pokrenuti projekat uređenja, saniranja štete i restauraciju crkve i pomoćnih objekata.

Categories: Novosti