Zavičajni muzej Visoko: Čestitka za Dan Armije RBiH

Kolektiv Zavičajnog muzeja čestita 15.april – Dan Armije Repubilke Bosne i Hercegovine
Armija Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH) bila je zvanična oružana snaga Republike Bosne i Hercegovine (međunarodno priznate i suverene zemlje) za vrijeme agresije na RBiH.

Osnovana je 15. aprila 1992. godine od jedinica Teritorijalne odbrane BiH i organiziranih dobrovoljaca. Vrhovni zapovjednik bio je predsjednik Republike. Za načelnika Glavnog štaba (GŠ) Armije RBiH je izabran general Sefer Halilović, koji će tu funkciju obavljati do 1993. godine. Za njegove zamjenike imenovani su Jovan Divjak i Stjepan Šiber. Za prvog komadanta, nakon uspostavljanja te funkcije izabran je Rasim Delić. Sjedište GŠ Armije R BiH je bilo u Sarajevu i predstavljao je najviši organ u komandnom lancu. Sastojao se od nekoliko uprava kao što su: Uprava za kadrove, Uprava za operacije i obuku, Uprava za logistiku, Uprava za moral, informativno-propagandnu djelatnost i vjerska pitanja, Obavještajna uprava i dr.
Nakon Dejtonskog sporazuma, ARBiH je zajedno sa HVO-om formirala Vojsku Federacije BiH, a nakon reforme odbrane transformisana je u Bosanske rendžere, jednu od tri brigade u sastavu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Uređenje Armije RBiH
Što se tiče strukturnog uređenja Armije, treba reći da je bila sastavljena od korpusa. Korpusi su bili formirani na regionalnom principu:
1. korpus: Sarajevo
2. korpus: Tuzla
3. korpus: Zenica
4. korpus: Mostar
5. korpus: Bihać
6. korpus: Konjic
7. korpus: Travnik

Simbol ARBiH bio je ljiljan, a grb je, grb RBiH uz dodatak zlatnih mačeva i vojnih natpisa.
Najveće odlikovanje je “Zlatni ljiljan”, koji se dobijao za efikasnost odrađivanja svrhe i cilja ARBiH, a svrha i cilj bili su upravo odbrana međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine, od stranih i domaćih izdajnika.

Zavičajni muzej Visoko

Categories: Novosti