Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine

DAN ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE
Mnogi ratovi i bune potresali su prostor Bosne i Hercegovine kroz čitavu njenu bogatu historiju, međutim,narod je uspješno branio svoju zemlju. Krajem XX stoljeća rat ponovo potresa ovu zemlju, velikodržavne snage susjednih država, koje su dovele do raspada Jugoslavije izvršile su agresiju na Bosnu i Hercegovinu.
Na današnji dan – 15.april 1992. godine osnovana je Armija Republike Bosne i Hercegovine već tada međunarodno priznate i suverene države. Armija RBIH nastala je iz sastava Patriotske Lige BIH, ogranaka nekadašnje Teritorijalne odbrane, a u njen sasatav ušle su i „Zelene beretke“ i druge patriotske jedinice koje su pružale otpor agresiji na nezavisnu i međunarodno priznatu Bosnu i Hercegovinu. U februaru 1992. godine kod Travnika održano je vojno savjetovanje komandanata sedam regionalnih štabova i dijela Glavnog štaba Patriotske lige BIH i oformljen je štab Teritorijalne odbrane BIH. Teritorijalna odbrana je 23. juna 1992. godine preimenovana u Armija RBIH, ali kao zvaničan datum uzima se 15. april 1992. godine i taj se datum obilježava kao datum formiranja. Za prvog komadanta, odnosno za načelnika Glavnog štaba Armije RBIH je izabran general Sefer Halilović i ostao je na toj funkciji do kraja 1993. godine, a za njegove zamjenike izbrani su Jovan Divjak i Stjepan Šiber. Sjedište Glavnog Štaba ARBIH bilo je u Sarajevu i predstavljao je najviši organ, a sastojala se od nekoliko Uprava i to: kadrovska, logistika, moral, operacija i obuka i dr. Po strukturi Armija je bila podijeljena na korpuse i to: korpus Sarajevo,korpus Zenica, korpus Tuzla, korpus Mostar, korpus Bihać, korpus Konjic i korpus Travnik.
Grad Visoko je učestvovao u odbrani RBIH i dao veliki doprinos odbrani iste. U periodu 1992-1995. godine broj šehida i poginulih boraca u Visokom je 314, a među njima je 23 dobitnika najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“ i 19 dobitnika odlikovanja „Zlatna policijska značka“.

Categories: Novosti

Tags: