“Barutom kroz historiju”

Zavičajni muzej-Visoko planirao je u saradnji sa Oružanim snagama BiH organizirati nesvakidašnju izložbu naučno-edukativnog karaktera pod nazivom”Barutom kroz historiju”.
Inicijativu za izložbu dao je šef laboratorije za ispitivanje baruta OS BiH Namir Halilović koji je i autor izložbe. Budući da Laboratorija posjeduje bogatu kolekciju pogonskih goriva izložbom bi proširili saznanja na ovu temu i također uspostavili jedan vid civilno-vojne saradnje.
U jeku pripreme izložbe, situacija s pandemijom nas je onemogućila u našoj nakani da izložbu organiziramo u izložbenom prostoru  muzeja.
U želji da makar djelimično predstavimo izložbu, uz odobrenje predstavnika OS BiH, odlučili smo se da pokažemo nekoliko izložbenih panoa, koji su već bili pripremljeni za izložbu.
Nadamo se da ćemo uskoro biti u prilici organizirati izložbu u prostoru Zavičajnog muzeja, odnosno čim se za to stvore povoljni uslovi.

Categories: Novosti

Tags: