JAVNI OGLAS / KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU „ZAVIČAJNI MUZEJ“ VISOKO