Javni poziv: Učešće u programu ljetne škole “Vernakularna arhitektura u kamenu”

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika objavljuje Javni poziv za učešće u programu Ljetne škole o vernakularnoj arhitekturi u kamenu koja će biti održana u Stocu (Bosna i Hercegovina), u periodu od 1.- 10. augusta 2015. godine.
Organizacija navedene škole je dio projekta „Extension of Potentiality of Adriatic UNESCO Sites“ (EX.PO AUS) sufinansiranog sredstvima Evropske unije u okviru IPA Programa jadranske prekogranične saradnje 2007-2013. U projekat je uključeno 12 partnera iz sedam država na Jadranu (BiH, Hrvatska, Italija, Slovenija, Crna Gora, Albanija i Grčka). U Bosni i Hercegovini, Projekat implementira Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika. Opšti cilj Projekta je uspostavljanje mreže saradnje lokaliteta koji su na Listi svjetskog naslijeđa UNESCO-a na prostoru Jadrana, (uključujući i one sa Tentativne liste), koja će prekogranično razvijati i razmjenjivati visokokvalitetne tehničke i upravljačke vještine uključivanjem javnog i privatnog sektora. Projekat EX.PO AUS u Bosni i Hercegovini usmjeren je prvenstveno na podizanje svijesti o značaju i vrijednostima vernakularne arhitekture (narodna arhitektura ), sa posebnim naglaskom na objekte mlinica.
Ciljevi ljetne škole su unapređenje načina izvođenja konzervatorskih radova, upoznavanje polaznika sa karakteristikama materijala i faktorima koji dovode do njihove degradacije, promocija savremenih metoda zaštite i njihova primjena, osposobljavanje polaznika za samostalan rad na konzervaciji i restauraciji graditeljskog naslijeđa kroz praktičan rad na radionicama Škole, očuvanje tradicionalnih tehnika građenja.
Škola o vernakularnom naslijeđu se održava na engleskom jeziku i međunarodnog je karaktera. Broj učesnika je ograničen na trideset.
Pravo učešća imaju studenti iz oblasti arheologije, historije, arhitekture, građevinarstva, historije umjetnosti i drugih discipilina koje su neposredno vezane za kulturno naslijeđe i mladi stručnjaci zaposleni ili angažovani u instituciji za zaštitu kulturnog naslijeđa, pravnom licu certificiranom za konzervaciju i restauraciju graditeljskog naslijeđa ili udruženju građana (NVO) koje je uspostavljeno radi promovisanja zaštite kulturnog naslijeđa.
Prijava treba da sadrži:

1. Podaci o učesniku/ci: Ime i prezime, datum rođenja, obrazovna institucija iz koje učesnik dolazi (za studente), naziv institucije, udruženja građana ili pravnog lica iz kojeg učesnik dolazi (za mlade stručnjake), kao i kontakt telefon.

2. Kratko motivaciono pismo

Vaše upite i prijave šaljite na sljedeće adrese:

orjana.lenasi@kons.gov.ba
amra.s.logo@kons.gov.ba
milka.grujic@kons.gov.ba

Rok za podnošenje prijava: 06. juli 2015. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.

Napomena: putne troškove učesnika, ishrane i smještaja kao i troškove učešća snosi organizator.

Zavičajni muzej Visoko

Categories: Izdvojeno, Novosti

Tags: