JU Zavičajni muzej Visoko: 5 projektnih ideja

Projektni tim Muzeja grada Visoko u proteklom periodu ukupno je aplicirao 5 projektnih ideja prema ministarstvima na federalnom nivou koja su za isti period raspisali javne pozive za dodjelu sredstava iz Budžeta F BiH, i to: Ministarstvo kulture i sporta F BiH, Transfer za kulturu od značaja za F BiH i Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa u iznosu od 28.944,20 KM, Ministarstvo za obrazovanje i nauku F BiH, Podrška Ustanovama za knjige u iznosu od 8.000 KM, Ministarstvo prostornog uređenja F BiH, Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade F BiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika u iznosu od 19.921,60 KM te Fond za zaštitu okoliša F BiH, Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu u iznosu 19.559,10 KM.

Ukupna vrijednost pomenutih projekata je 76.424,90 KM.

JU Zavičajni muzej Visoko

Categories: Novosti