Krunisanje prvog bosanskog kralja Stjepana Tvrtka I Kotromanića…

Krunisanje prvog bosanskog kralja Stjepana Tvrtka I Kotromanića, koje je 26. oktobra 1377. godine obavljeno u Milima (današnji Arnautovići) kod Visokog je važan dan, i datum za Bosnu i Hercegovinu, koji će kao i ranijih godina uglavnom proteći bez odavanja počasti najviših državnih zvaničnika Bosne i Hercegovine, iako Nacionalni spomenici uživaju najviši stepen pravne zaštite utvrđene posebnim zakonima u Federaciji Bosne i Hercegovine koja je dužna osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju ovog nacionalnog spomenika i to u skladu sa Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Uprkos ovim činjenicama, lokalna zajednica Visokog i njeni građani na 641. godinu od krunisanja prvog bosanskog kralja, za Mile u Arnautovićima mogu s pravom reći da se svake godine kontinuirano radilo na afirmaciji ovog spomenika, posebno kroz organizaciju i realizaciju kulturnih programa i događanja od kojih je posljednji održan 29. avgusta ove godine kada je obilježena i godišnjica izdavanja povelje Bana Kulina, kada je predstavljen i realizovan projekat prethodnih zaštitnih arheoloških istraživanja na trasi puta u izgradnji za potrebe formiranja arheološke cjeline Mili, kada su izvršeni zaštitni radovi na održavanju postojećeg mobilijara uz zamjenu i postavljanje obnovljenih sadržaja uključujući nove jarbole sa zastavama, novu podnu konstrukciju, iluminaciju lokaliteta, informativnu tablu i sl. Iz perspektive običnih stanovnika u ovaj lokalitet, posebno u ovoj godini, uložena su vrlo značajna sredstva koja je obezbijedila Općina Visoko želeći da važnost i značaj ovih ulaganja u budućem periodu bude pozitivno prepoznat i od strane najviših državnih institucija i zvaničnika Bosne i Hercegovine koji ih predstavljaju. Osim toga, nakon što je Vlada Zeničko-dobojskog kantona prihvatila prethodno inicijativu o promjeni datuma obilježavanja dana Zeničko-dobojskog kantona, upravo je u režiji direktora Muzeja iz Visokog, još 2017. godine, potekla inicijativa Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona da se današnji dan, datum kada je krunisan prvi bosanski kralj, usvoji kao potencijalni datum za obilježavanje Dana Zeničko-dobojskog kantona.

Muzej Visoko

Categories: Novosti