Na području Visokog nalaze se i ostaci rimske ceste

Među važnim tekovinama antičke rimske kulture na području Visokog nalaze se i ostaci rimske ceste koja je od Zenice, prateći tok rijeke Bosne vodila preko Visokog i produžavala dalje prema Sarajevu. Pored arheoloških tragova same ceste utvrđenih na više mjesta, najbitniji je nalaz miljokaza u mjestu Panađurište u Karaulskom polju kod Kaknja koji pokazuje da je komunikacija bila magistralnog tipa budući da se postavljanje milijacijskih oznaka vršilo samo na značajnim putnim trasama. Po tehničkim karakteristikama (usjeci, zasjeci, nasipi, širina planuma od 4m) cesta se opredjeljuje kao via munita, umjetno građena cesta popločana pravilnim kvadratnim kamenim blokovima. Trasa puta vodila je pravcem Bilimišće – Putovići – Bilješevo – Tičići – Karaula – Doboj – Banjevac – Donja Seoča – B. Mahala (Mokronoge) – Gornje Moštre – Topuzovo polje – Biskupići – Vratnica – Lješevo – Župča – Mrakovo – Misoča – Karaula – Nebočaj – Semizovac – Vogošća – Kobilja glava – Sarajevo (Ilidža) a prate je ostaci brojnih rimskih naselja među kojima je najvažnije na lokalitetu Svibe u Gornjem Moštru. Rimsko naselje na Svibama predstavljalo je glavno raskršće puteva u Visočkom polju (trivium) i u potpunosti je neistraženo. Površinskim rekognosciranjem terena do sada su ustanovljene samo različite metalne alatke i građevinski materijal koji ukazuju na postojanje naseobinskih ostataka iz rimskog doba.

Categories: Novosti